Upphävd författning

Förordning (1978:788) om luftleder

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-12
Ändring införd
SFS 1978:788
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att svenska luftleder skall finnas på nedan angivna sträckor.
 1. Från rikets västra gräns mellan två punkter, den södra i höjd med Landskrona och den norra i höjd med Höganäs, i två alternativa sträckningar till Stockholm, varav den ena fortsätter i riktning mot Finland i två alternativa sträckningar, en nordlig mot Mariehamn och en sydlig mot Helsingfors.
 2. Från punkter i närheten av Tranås och Jönköping på de under 1 nämnda sträckningarna i västlig riktning i två alternativa sträckningar till punkter invid Göteborg och vidare i riktning mot Jylland i tre alternativa sträckningar, varav två mot Ålborg och en mot Randers.
 3. Från Stockholm över Luleå till Kiruna i två alternativa sträckningar, varav den västliga över Sundsvall och den ostliga över Bottenhavet öster om Sundsvall.
 4. Från rikets gräns invid Svinesund till Göteborg och vidare över Kattegatt mot Själlands norra kust.
 5. Från Kramfors i ostlig riktning mot Vasa.
 6. Från rikets västra gräns i höjd med Arvika till Stockholm och vidare i sydostlig riktning mot Riga.
 7. Från Trosa till Visby och vidare i sydlig riktning mot den polska kusten.
 8. Från Mön till Bornholm och vidare i två alternativa sträckningar, varav den ena i nordostlig riktning mot Riga och den andra i sydostlig riktning mot den polska kusten.
 9. Från Bornholm i nordvästlig riktning till Höganäs och vidare i två alternativa sträckningar, varav den ena i nordvästlig riktning över en brytpunkt i Kattegatt vidare mot Ålborg och den andra i nordlig riktning över Göteborg till Grebbestad.
 10. I nordlig riktning från den östtyska kusten till en punkt invid Ystad och därifrån vidare, i huvudsak i nordlig riktning, till lämpliga punkter på de under 1 nämnda alternativa sträckningarna mot Stockholm.
 11. Från Åstorp i två sydvästliga riktningar till rikets gräns mot Danmark.
 12. Från Höganäs, dels mot Själlands norra kust i en sydlig och i en sydvästlig riktning, dels mot Ålborg i en nordvästlig riktning.

Ändringar

Förordning (1998:1016) om upphävande av förordningen (1978:788) om luftleder

Omfattning
upph.