Upphävd författning

Förordning (1978:842) med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Ändring införd
SFS 1978:842
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen överlåter åt statens vattenfallsverk att efter samråd med sjöfartsverket fastställa taxa för Trollhätte kanal.

Ändringar

Förordning (1978:842) med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal

Förordning (1992:177) om upphävande av förordningen (1978:842) med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal

    Omfattning
    upph.