Upphävd författning

Förordning (1979:1196) med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-12-20
Ändring införd
SFS 1979:1196
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksskatteverket att meddela anvisningar för hur redovisningsskyldigheten enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall fullgöras.

Ändringar

Förordning (1979:1196) med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)

Förordning (1999:1168) om upphävande av förordningen (1979:1196) med bemyndigande enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)

Omfattning
upph.