Upphävd författning

Förordning (1979:131) om beräkning av folkpension i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-03-15
Ändring införd
SFS 1979:131
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Pension enligt utländsk lagstiftning likställs vid beräkning av folkpensionsförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med tilläggspension enligt samma lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:131) om beräkning av folkpension i vissa fall

Övergångsbestämmelse

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som avser tid före utgången av december 2002.

Ändring, SFS 2002:965

Omfattning
upph.