Upphävd författning

Förordning (1979:546) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
SFS 1979:546
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar Sveriges exportråd att pröva fråga om stöd till systemleveranser till stora industri- och anläggningsprojekt utomlands (projektexport).

Ändringar

Förordning (1979:546) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

Förarbeten
Prop. 1978/79:123

Förordning (1992:422) om upphävande av förordningen (1979:546) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport

    Omfattning
    upph.