Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1980-04-17
Ändring införd
SFS 1980:133
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av att kvinnlig tronföljd har införts i Sverige skall minnesmynt med ett namnvärde av tvåhundra kronor tillverkas.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild, profil, vänster sida, omgiven upptill av orden ''CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG'' och nedtill av orden ''FÖR SVERIGE I TIDEN''. På höger sida under bilden konstnärens signatur ''MN''. På frånsidan texten till första paragrafen i successionsordningen, ovanför texten ''1980'' och nedanför texten ''200 KR'' omgivet av till vänster ''E'', som anger myntningsorten, och till höger ''U'', som utgör initialbokstaven i myntdirektörens efternamn. Randen skall vara slät.

Ändringar

Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor