Upphävd författning

Förordning (1980:361) med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1980-05-22
Ändring införd
SFS 1980:361
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för persontransporter i järnvägstrafik som statens järnvägar bedriver enligt avtal med Göteborgsregionens Kommunalförbund. Härvid skall bestämmelserna i 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 §yrkestrafikförordningen (1979:871) tillämpas.

Ändringar

Förordning (1980:361) med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik

Förordning (1989:111) om upphävande av förordningen (1980:361) med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik

    Omfattning
    upph.