Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-08-14
Ändring införd
SFS 1980:659
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Har i en författning, som har tillkommit genom beslut av en förvaltningsmyndighet eller en kommun, meddelats en särskild föreskrift om förbud att röja eller utnyttja vad någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt, får förvaltningsmyndigheten eller kommunen upphäva föreskriften eller ändra den, om ändringen innebär att någon sådan tystnadsplikt inte längre föreskrivs i den särskilda bestämmelsen.

Ändringar

Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt