Upphävd författning

Lag (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-09-04
Ändring införd
SFS 1980:705
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier. Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.

Ändringar

Lag (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

Förarbeten
Prop. 1979/80:148

Lag (1998:557) om upphävande av lagen (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

Förarbeten
Rskr. 1997/98:289, Prop. 1997/98:112, Bet. 1997/98:SoU25
Omfattning
upph.