Upphävd författning

Förordning (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1980-03-13
Ändring införd
SFS 1980:77
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ungdomsfängelsenämndens verksamhet skall upphöra vid utgången av mars 1980.
Frågor som skulle ha handlagts av ungdomsfängelsenämnden skall från och med den 1 april 1980 i stället handläggas av kriminalvårdsnämnden.

Ändringar

Förordning (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande

Förordning (2011:142) om upphävande av förordningen (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande

Omfattning
upph.