Upphävd författning

Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Version: 2004:351

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-03-03
Ändring införd
SFS 1981:111 i lydelse enligt SFS 2004:351
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag prövas av Bolagsverket. Förordning (2004:351).

2 §  För handläggning och prövning av ansökan enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall avgift betalas med 475 kronor.

[S2]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:363).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förordning (1992:804) om ändring i förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

  Omfattning
  nuvarande best. betecknas 1 §; ny 2 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:410) om ändring i förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:363) om ändring i förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2004:351) om ändring i förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2014:549) om upphävande av förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Omfattning
upph.