Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1981-03-03
Ändring införd
SFS 1981:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 april 1981 med åtta procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med tolv procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder.
Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under tiden januari-mars 1981 eller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, skall enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag