Upphävd författning

Förordning (1981:205) om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-04-02
Ändring införd
SFS 1981:205
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att i punkt 1 b av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370) angivet avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. inte får överstiga 14 kronor per kärnkraftsproducerad megawattimme som är intäktsredovisad under beskattningsåret eller tidigare.

Ändringar

Förordning (1981:205) om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.