Upphävd författning

Förordning (1981:367) om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
SFS 1981:367
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att de allmänna förvaltningsdomstolarna och riksskatteverket skall i den omfattning och ordning som justitiekanslern bestämmer tillställa denne domar och andra avgöranden rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt.

Ändringar

Förordning (1981:367) om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt

Förordning (1988:1143) om upphävande av förordningen (1981:367) om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-11-01