Upphävd författning

Förordning (1981:530) om statsverkets checkräkning i riksbanken

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:530
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Statsverkets checkräkning förs vid riksbankens huvudkontor. På statsverkets sida företräds och kontrolleras statsverkets checkräkning av riksrevisionsverket.

2 §  Insättningar på statsverkets checkräkning för en myndighets räkning sker genom inbetalning eller girering till postgirokonto som är anslutet till checkräkningen. Undantagsvis kan vid riksbankskontor insättning ske direkt på checkräkningen.

[S2]Uttag från statsverkets checkräkning sker från postgirokonto som är anslutet till checkräkningen. Uttag kan även ske direkt genom check på statsverkets checkräkning.

[S3]Rätt att anlita statsverkets checkräkning för direkta insättningar och uttag tillkommer myndighet enligt riksrevisionsverkets medgivande.

3 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1981:530) om statsverkets checkräkning i riksbanken

Ändring, SFS 1994:14

    Omfattning
    upph.