Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:584
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver följande.
Den konvention mellan Sverige och Frankrike om social trygghet som har undertecknats den 12 december 1979 jämte protokoll till konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 augusti 1981.
Konventionen och protokollet bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilagor 1-2.
Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 4 och 5 samt de tre sista punkterna i artikel 46 i konventionen.

Ändringar

Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet