Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1981-06-11
Ändring införd
SFS 1981:632
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Anställning för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt får ske av
  1. marknadssekreterare som har hemvist i Sverige för tjänstgöring hos handelssekreterare eller inom utrikesrepresentationens exportfrämjande verksamhet,
  2. praktikanter för tjänstgöring hos handelssekreterare och svenska handelskamrar i utlandet eller inom utrikesrepresentationens exportfrämjande verksamhet.

Ändringar

Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.