Riksrevisionsverkets cirkulär (1981:772) angående allmänna leveransbestämmelser;

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1981-08-11
Ändring införd
SFS 1981:772
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksrevisionsverket rekommenderar härmed till användning de allmänna bestämmelserna av år 1981 för leverans av gods (utan montage) till den offentliga sektorn (ALOS 81). Bestämmelserna har utarbetats efter samråd mellan riksrevisionsverket, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges Industriförbund och Sveriges Grossistförbund. De ersätter de tidigare rekommenderade allmänna leveransbestämmelserna för varor av beställningskaraktär (SIG 60) och för standardvaror (Standard 61).
De nya bestämmelserna kan rekvireras från Liber förlag, 16289 Stockholm.

Ändringar

Riksrevisionsverkets Cirkulär (1981:772) angående allmänna leveransbestämmelser