Förordning (1981:977) om information genom dagspressannonsering

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
SFS 1981:977
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Om statliga myndigheter eller andra statliga organ använder dagspressannonsering för sådan information om rättigheter och skyldigheter som är avsedd att nå alla medborgare, skall annonseringen ske i samtliga dagstidningar.

2 §  Om informationen endast gäller medborgarna i ett visst område, skall annonseringen ske i samtliga dagstidningar som har en spridning av någon betydenhet inom området.

3 §  En annons om viss information bör i regel ha samma innehåll och format i alla berörda tidningar.

Ändringar

Förordning (1981:977) om information genom dagspressannonsering