Upphävd författning

Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
SFS 1981:978 i lydelse enligt SFS 1993:538
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För det militära försvarets verksamhet delas landet in i tre militärområden. Militärområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1993:538).

2 §  Militärområdena indelas i försvarsområden. Försvarsområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1983:480).

3 §  Inom landet finns dessutom för marinstridskrafternas verksamhet marinkommandon, kustartilleriförsvar och marindistrikt samt för flygstridskrafternas verksamhet flygkommandon.

[S2]Överbefälhavaren bestämmer den geografiska omfattningen av dessa. Förordning (1993:538).

4 §  För verksamheten inom den civila delen av totalförsvaret indelas riket i fem civilområden. Civilområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (1992:456).

5 §  Under krig och, i den utsträckning regeringen bestämmer, vid krigsfara får överbefälhavaren besluta om tillfälliga ändringar i indelningen i militärområden och försvarsområden. Förordning (1983:480).

Bilaga 1

Militärområdenas och försvarsområdenas benämningar m. m.

Benämning Omfattning Beteckning
Militärområden
Södra militärområdet Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län Milo S
Mellersta militärområdet Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län Milo M
Norra militärområdet Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län Milo N
Förordning (1993:538).

Bilaga 2

Civilområdenas benämningar m. m.

Benämning Omfattning Beteckning
Södra civilområdet Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län Civo S
Västra civilområdet Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län Civo V
Mellersta civilområdet Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län Civo M
Nedre Norrlands civilområde Västernorrlands och Jämtlands län Civo NN
Övre Norrlands civilområde Västerbottens och Norrbottens län Civo ÖN
Förordning (1993:538).

Ändringar

Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.

Förordning (1983:480) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §, bil. 1; ny 5 §
  Ikraftträder
  1983-06-30

Förordning (1990:536) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:725) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:456) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:538) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:642

  Omfattning
  upph.