Förordning (1981:991) om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-11-05
Ändring införd
SFS 1981:991
Tidsbegränsad
1981-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till huvudmännen för särskolor som enligt kungörelsen (1968:350) an gående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda får statsbidrag till vissa lönekostnader, skall för redovisningsåret 1980/81 utgå statsbidrag även för utgivna avgifter till försäkring för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Statsbidraget utgör 10 procent av det lönebidrag som huvudmännen uppbär. Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut statsbidraget till huvudmännen från förslagsanslaget Bidrag till driften av särskolor m.m. under femte huvudtiteln.

Ändringar

Förordning (1981:991) om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.