Upphävd författning

Förordning (1982:1065) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Ändring införd
SFS 1982:1065
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses
  1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1982:1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.,
  2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel,
  3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser.

Ändringar

Förordning (1982:1065) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Ändring, SFS 1988:563

    Omfattning
    upph.