Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1982-11-02
Ändring införd
SFS 1982:1070
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Stockholms läns landstingskommun får lämna bidrag och lån till kommuner inom landstingskommunen, i den mån det behövs för att främja skatteutjämning.

Ändringar

Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun