Upphävd författning

Förordning (1982:11) om uppfinnarkonto

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1982-01-08
Ändring införd
SFS 1982:11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med uppfinnarkonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i bank som anges i 2 § första stycket lagen (1982:2) om uppfinnarkonto.

2 §  Insättning på uppfinnarkonto får göras vid ett eller flera tillfällen med belopp som innehavaren av kontot bestämmer.

3 §  Den som gör insättning på uppfinnarkonto skall till banken lämna uppgift om vilket beskattningsår som insättningen avser.

[S2]Banken skall bokföra medel på uppfinnarkonto på sådant sätt att det av bokföringen framgår hur stort belopp innehavaren har innestående för varje beskattningsår.

[S3]Ett kontonummer som används för ett uppfinnarkonto får inte användas för något annat konto.

Ändringar

Förordning (2000:935) om upphävande av förordningen (1982:11) om uppfinnarkonto

Omfattning
upph.