Upphävd författning

Förordning (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar

Version: 1982:113

Departement
Civildepartementet PP
Utfärdad
1982-03-08
Ändring införd
SFS 1982:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I statligt reglerade anställningar skall arbetstagarna anställas som tjänstemän.

[S2]Detta gäller dock inte dem som har anvisats beredskapsarbete eller arbete på särskilda inskolningsplatser. Det gäller inte heller lokalanställda utom riket. Förordning (1989:435).

2 §  Med statligt reglerade anställningar avses anställningar där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar

Förordning (1984:20) om ändring i förordningen (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar

  Omfattning
  ändr. 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-02-01

Förordning (1989:435) om ändring i förordningen (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ungdomslag.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1991:1743

  Omfattning
  upph.