Förordning (1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-03-18
Ändring införd
SFS 1982:170
Tidsbegränsad
1982-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med hänsyn till den genomsnittliga årliga löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst skall vid slutavräkning för år 1981 följande statsbidrag räknas upp med 7,5 procent i förhållande till vad som anges i förordningen (1981:251) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1980 m.m., nämligen
  1. statsbidrag till daghem och fritidshem enligt förordningen (1976:396) om statsbidrag till daghem och fritidshem,
  2. grundbeloppet till kommunal familjedaghemsverksamhet enligt kun görelsen (1968:236) om statsbidrag till kommunal familjedaghems verksamhet, samt
  3. statsbidrag till hemspråksträning enligt förordningen (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan.
För år 1982 skall före slutlig uppräkning följande statsbidragsbelopp gälla
Daghem21250 kr.
Fritidshem10625 kr.
Familjedaghem
Grundbelopp för barn som vistas minst 7 tim. per dag i familjedaghem 3800 kr.
Grundbelopp för barn som vistas mindre än 7 tim. per dag i familjedaghem 1900 kr.
Hemspråksträning2875 kr.

Ändringar

Förordning (1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m.