Upphävd författning

Förordning (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:382
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksarkivet och landsarkiven får ta betalt för sina svar på skriftliga forskarförfrågningar enligt grunder som beslutas av riksarkivet efter samråd med riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice

Förarbeten
Prop. 1981/82:100

Ändring, SFS 1988:1187

    Omfattning
    upph.