Upphävd författning

Förordning (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till sina kostnader för anskaffande av hörselteknisk utrustning för undervisning av studerande med hörselsvårigheter i kommunal högskoleutbildning.

[S2]Med kommun avses i denna förordning även landstingskommuner och kommunalförbund.

2 §  Statsbidrag lämnas med det belopp som universitets- och högskoleämbetet bestämmer. En förutsättning är att utrustningen har anskaffats i enlighet med de villkor som ämbetet anger.

3 §  Universitets- och högskoleämbetets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

4 §  Universitets- och högskoleämbetet skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning

Förordning (1992:723) om upphävande av förordningen (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1992-07-01