Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-02-18
Ändring införd
SFS 1982:78
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den allmänna administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet, som undertecknades den 8 januari 1982, har trätt i kraft och skall lända till efterrättelse här i riket.
Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilaga.
Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artikel 61 i överenskommelsen.

Ändringar

Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet