Inaktuell version

Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Version: 1982:948

Departement
Finansdepartementet BA 1
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
SFS 1982
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, skall bestämmas med hänsyn till förändringar i basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan basbeloppet för närmast följande år och basbeloppet för år 1983.
Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.

Ändringar

Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Lag (2010:1233) om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01