Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
SFS 1982:990
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
En i Madrid den 21 maj 1980 dagtecknad europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan har i förhållande till Sverige trätt i kraft den 22 december 1981. Sverige har avgett en förklaring enligt artikel 2, punkt 2, av innebörd att Sverige avser att begränsa konventionens tillämpning till kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund.
Konventionens lydelse i engelsk text och svensk översättning framgår av Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1981:23).

Ändringar

Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan