Förordning (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1983-03-10
Ändring införd
SFS 1983:138
Ikraft
1983-04-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av att det innevarande år är tio år sedan Konung Carl XVI Gustafs trontillträde år 1973 skall minnesmynt med ett namnvärde av tvåhundra kronor tillverkas.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild, profil, vänster sida, omgiven upptill av orden "CARL XVI GUSTAF" och nedtill av orden "SVERIGES KONUNG I 10 ÅR". På höger sida under bilden konstnärens signatur "MN". På frånsidan stora riksvapnet utan vapenmantel, ovanför vapnet "1983" och nedanför vapnet "200 KR" omgivet av till vänster "E", som anger myntningsorten, och till höger "U", som utgör initialbokstaven i myntdirektörens efternamn. Randen skall vara slät.

Ändringar

Förordning (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor

    Ikraftträder
    1983-04-12