Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-05-11
Ändring införd
SFS 1983:325
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Bilagorna finns inte med.
Den konvention mellan Sverige och Israel om social trygghet som har undertecknats den 30 juni 1982 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från den 1 juli 1983.
Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i engelsk originaltext och i svensk översättning som bilaga 1 och bilaga 2.
Med svensk behörig myndighet i artiklarna 8, 25 och 26 i konventionen avses riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet

Ikraftträder
1983-07-01