Förordning (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1983-05-05
Ändring införd
SFS 1983:408
Ikraft
1983-06-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av invigningen år 1983 av riksdagshuset på Helgeandsholmen skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor tillverkas.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan tre öppna kronor, ordnade två över en, mot bakgrunden av ett runt gallerverk, upptill "1983" och nedtill "100 KR" omgivet av till vänster "E", som anger myntningsorten, och till höger "U", som utgör initialbokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan en avbildning av ett av de valv som sammanbinder byggnaderna på Helgeandsholmen, ovanför detta en planvy av riksdagens plenisal samt som omskrift upptill "SVERIGES RIKSDAG" och nedtill "HELGEANDSHOLMEN". Randen skall vara slät.

Ändringar

Förordning (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor

    Ikraftträder
    1983-06-23