Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1983-09-01
Ändring införd
SFS 1983:826 i lydelse enligt SFS 2008:888
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på följande sätt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som används i Svensk Standard SS 19100 den blå färgen 4055-R95B den gula färgen 0580-Y10R.
Toleranserna i NCS-enheter ska för svarthet, för kulörthet och för kulörton vara mindre än ± 5 enheter.
Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de l’Eclairage, sv: Internationella belysningskommissionen) som används i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga ska flaggans färger ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y
den blå färgen x = 0,189
y = 0,192
Y = 8,3 den gula färgen x = 0,472
y = 0,465
Y = 64,4.
Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.
Den blå färgen:
Y = 6,2 - 10,4.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,200/0,195
0,200/0,210
0,180/0,190 och
0,180/0,170.
Den gula färgen:
Y = 55 - 75.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,490/0,460
0,470/0,480
0,455/0,465 och
0,475/0,445.
Vid färgbestämningen ska de metoder för bedömning och mätning som anges i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga användas. Förordning (2008:888)

Ändringar

Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (2008:888) om ändring i förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

Omfattning
ändr.; omtryck
Ikraftträder
2009-01-01