Statistiska centralbyråns kungörelse (1984:1138) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1138
Ikraft
1985-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1985 med åtta procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med tolv procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder.
Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1984 eller senare. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1984:1138) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1985-02-01