Förordning (1984:140) om allmän tolk

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1984-03-29
Ändring införd
SFS 1984:140
Ikraft
1984-07-01
Upphäver
Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-01

1 §  Allmän tolk skall finnas vid Haparanda och Gällivare tingsrätter för tolkning i finska språket.

2 §  Allmän tolk förordnas av tingsrätten.

3 §  Den som förordnats till allmän tolk är skyldig att på tingsrättens begäran biträda som tolk vid rättens handläggning av mål och ärenden.

[S2]Parter och andra rättssökande som anser att en allmän tolk behövs i ett mål eller ärende bör anmäla detta till tingsrätten om inte rätten har bestämt annat.

Ändringar

Förordning (1984:140) om allmän tolk

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (2023:700) om upphävande av förordningen (1984:140) om allmän tolk

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2023-12-31