Upphävd författning

Förordning (1984:241) om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1984-05-10
Ändring införd
SFS 1984:241
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheterna under regeringen får göra löneavdrag för arbetstagarnas avgifter till fackliga organisationer eller till föreningar av arbetstagare hos staten. Sådana avdrag får också göras för arbetstagarnas privata gruppförsäkringspremier.

2 §  De belopp som en myndighet har behållit genom löneavdragen skall betalas ut på lämpligt sätt enligt närmare överenskommelser mellan myndigheten och mottagaren.

Ändringar

Förordning (1984:241) om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.

Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 1991:1743

    Omfattning
    upph.