Upphävd författning

Förordning (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
SFS 1984:337
Ikraft
1984-06-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt 33 § tredje stycket bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser är staten under vissa förutsättningar skyldig att betala ersättning till kommunen för bland annat sådana förluster vid förvaltning av flerbostadshus som beror på att lägenheter i husen är outhyrda.
Regeringen kan bevilja stöd av statsmedel till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Beviljas sådant stöd kan regeringen, om kommunen medger det, besluta att statens ersättningsskyldighet enligt nämnda bestämmelser helt eller delvis skall upphöra i kommunen.

Ändringar

Förordning (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.

Förordning (2016:471) om upphävande av förordningen (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.

Omfattning
upph.