Upphävd författning

Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning

Departement
Finansdepartementet O
Utfärdad
1984-07-07
Ändring införd
SFS 1984:354
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksskatteverket utövar tillsyn över sådant lotteri som utgör vadhållning i samband med hästtävling (totalisatorvadhållning).

2 §  Totalisatorvadhållning skall stå under uppsikt av särskilda kontrollanter, som utses av riksskatteverket.

3 §  Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter för kontrollantverksamheten samt i fråga om tillsynen i övrigt.

Ändringar

Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1997:631) om upphävande av vissa författningar angående statlig administration och finansiering

    Omfattning
    upph.