Upphävd författning

Förordning (1984:437) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:437
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar bankinspektionen att om det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse meddela föreskrifter om den provision (courtage) som en fondkommissionär får uppbära med anledning av ett kommissionsuppdrag, som avser en värdepappersaffär till ett belopp av högst 10 000 kronor.

Ändringar

Förordning (1984:437) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1991:1013) om upphävande av förordningen (1984:437) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer

    Omfattning
    upph.