Upphävd författning

Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.;

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:534 i lydelse enligt SFS 1995:1063
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1986:459).

2 §  Statistiska centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för sysselsättningsregistret och ansvarar för driften av registret.

Ändringar

Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.

  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:459) om ändring i förordningen (1984:534) om arbetsställenummer m.m.

  Omfattning
  upph. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1995:1063) om upphävande av förordningen (1984:534) om arbetsställenummer m.m.

Omfattning
upph.