Upphävd författning

Förordning (1984:589) om anordnande av bevakning;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-05-30
Ändring införd
SFS 1984:589
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att statliga myndigheter skall anlita ABAB, Allmänna bevakningsaktiebolaget för bevakning av lokaler, förvaringsutrymmen och andra anläggningar som enligt överbefälhavarens bestämmande är högviktiga skyddsföremål.

Ändringar

Förordning (1984:589) om anordnande av bevakning

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:459) om upphävande av förord- ningen (1984:589) om anord- nande av bevakning