Upphävd författning

Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt

Version: 1984:740

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-08-23
Ändring införd
SFS 1984:740
Ikraft
1984-09-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksskatteverket att fastställa inflationstal och omräkningstal enligt bestämmelserna i 7 § lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt.

Ändringar

Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt

    Ikraftträder
    1984-09-05

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.