Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1984-09-27
Ändring införd
SFS 1984:765
Ikraft
1984-10-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Företagsinteckningsregistret enligt lagen (1984:649) om företagshypotek skall läggas upp på grundval av innehållet i inskrivningsböckerna för ärenden om företagsinteckning enligt lagen (1966:454) om företagsinteckning. Närmare föreskrifter om uppläggandet meddelas av domstolsverket.

Ändringar

Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister

    Ikraftträder
    1984-10-23