Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-09-20
Ändring införd
SFS 1984:780
Ikraft
1985-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att nedan angivna föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling (SPNFS) skall, i den mån de fortfarande gäller, upphöra att gälla vid utgången av september 1985.
1977:5Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen (1976:1060) om sjukvård i statligt reglerad anställning m.m.,
1977:6Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen (1976:1061) om sjukledighet i statligt reglerad anställning m.m.,
1977:10Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen (1976:1062) om läkare för sjukvård eller företagshälsovård hos statsmyndigheterna,
1977:14Statens personalutbildningsnämnds anvisningar till förordningen (SPNFS 1977:13) om försöksverksamhet med ersättning för vissa merkostnader för barntillsyn i samband med internatutbildning,
1978:2Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.,
1979:1Statens personalnämnds föreskrifter m.m. angående redovisning 1979 av statlig praktikverksamhet,
1979:2Regeringens förordning om studiecirklar i jämställdhet vid statsmyndigheterna,
1979:3Regeringens förordning om ersättning för merkostnader för barntillsyn i samband med statlig internatutbildning,
1979:6Statens personalnämnds föreskrifter m. m. till förordningen (SPNFS 1979:2) om studiecirklar i jämställdhet vid statsmyndigheterna.

Ändringar

Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling

    Ikraftträder
    1985-10-01