Upphävd författning

Förordning (1984:791) om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-09-20
Ändring införd
SFS 1984:791
Ikraft
1984-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att begränsa statens utgifter för resekostnader m. m. i samband med tjänsteresor meddelas i denna förordning vissa föreskrifter för myndigheterna under regeringen.

2 §  I varje särskilt fall skall myndigheten noga undersöka, om en tilltänkt tjänsteresa behövs eller om resans ändamål kan tillgodoses på något annat sätt.

[S2]Särskilt bör uppmärksammas att resor och sammanträden ofta kan ersättas av kontakter per telefon eller per brev. Myndigheterna bör sålunda bland annat beakta den senaste utvecklingen på telekommunikationernas område.

3 §  Måste en tjänsteresa företas, skall den planläggas och genomföras på lämpligaste sätt med hänsyn främst till ändamål och kostnader.

Ändringar

Förordning (1984:791) om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor

Ikraftträder
1984-11-01

Ändring, SFS 1987:1102

    Omfattning
    upph.