Upphävd författning

Förordning (1984:802) om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-10-18
Ändring införd
SFS 1984:802
Ikraft
1984-11-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av 3 § första stycket förordningen (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster gäller följande.
Behörig till läkartjänst som en sjukvårdshuvudman upplåter för försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetent läkare, är den som har bevis om specialistkompetens även om läkarens specialistkompetens avser ett annat medicinskt verksamhetsområde än den upplåtna tjänsten.

Ändringar

Förordning (1984:802) om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare

Ikraftträder
1984-11-20

Förordning (1987:1037) om fortsatt giltighet av förordningen (1984:802) om behörighet till vissa läkar- tjänster vid försöksverksam- het med kompletterande tjänstgöring för specialist- kompetenta läkare

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:999) om fortsatt giltighet av förordningen (1984:802) om behörighet till vissa läkar- tjänster vid försöksverksam- het med kompletterande tjänstgöring för specialist- kompetenta läkare

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:825) om upphävande av förord- ningen (1984:802) om behö- righet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med komplet- terande tjänstgöring för specia- listkompetenta läkare

  Omfattning
  upph.