Upphävd författning

Förordning (1984:900) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
SFS 1984:900
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil enligt 4 § lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändringar

Förordning (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall

Ikraftträder
1985-01-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.