Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1984-03-08
Ändring införd
SFS 1984:95
Ikraft
1984-04-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med anledning av konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa, som inleddes i Stockholm i början av år 1984, skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 §  Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan en avbildning av lilla riksvapnet på tornspiran på Stockholms stadshus mot en bakgrund av vågor samt som omskrift upptill "SVERIGE", nedtill "100 KR 1984", till vänster "E", som anger myntningsorten, och till höger "U", som utgör initialbokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan tre brospann och under dessa "EUROPA" samt som omskrift upptill "FÖRTROENDE SÄKERHET NEDRUSTNING" och nedtill "STOCKHOLM". Randen skall vara slät.

Ändringar

Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor

    Ikraftträder
    1984-04-03